OFERTA

Nasza oferta obejmuje:

> Roboty budowlano-montażowe w branży inżynieryjno-instalacyjnej

  • sieci i przyłącza ciepłownicze, sieci i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne wykonywane w różnych technologiach i systemach (magistralne, osiedlowe, hale i inne)
  • instalacje przemysłowe
  • instalacje grzewcze
  • węzły ciepłownicze
  • przepompowanie wód drenażowych i ściekowych
  • instalacje solarne
  • klimatyzacja
  • wentylacja

> Roboty spawalnicze rurociągów i konstrukcji wykonywane wg indywidualnych projektów.
> Kompleksowe projektowanie oraz przygotowanie (od projektu z pozwoleniem na budowę do całkowitej realizacji obiektu).
> Prefabrykacja elementów sieci, instalacji i innych części wykonywanych robót.
> Wiercenie otworów techniką diamentową.